Har du en gammel oljefyr med vannbåren varme i boligen din?
Det er bred politisk enighet om at fyring med fossilt brensel bør forbys innen 2020. Dersom oppvarmingen i boligen din i hovedsak er basert på oljefyring, kan du få støtte til å bytte ut oljefyren med en fornybar og miljøvennlig vannbåren energikilde.

Du kan få tilskudd til utfasing av oljekjel og oljetank gjennom å registrere et av følgende tiltak: luft- vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, biokjel og bioovn med vannkappe. Komplette beskrivelser av kriteriene, samt veiledning for gjennomføring, ligger her.

Du kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader, oppad begrenset til
10 000 kr. Dette er inkludert merverdiavgift.

Før du registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer må foreligge. Gjennomføring og utgifter til fjerning av oljekjel og oljetank rapporteres samtidig som ny varmesentral. Tilskudd til fjerning kommer i tillegg til tilskudd til ny varmeløsning. Merk at siste faktura for tiltaket ikke kan være eldre enn fire måneder, og må være datert tidligst i 2015.

For å få tilskudd til utfasing av oljekjel og oljetank, starter du med å registrere et av tiltakene nedenfor (luft- vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, biokjel eller bioovn med vannkappe). Underveis i registreringen av varmesentralen, får du mulighet til å krysse av for at du ønsker ekstra tilskudd til utfasing av oljekjel og oljetank.

Mer informasjon finner du på Enova sine sider.

VANNBÅREN VARME OG TAPPEVANN
UTEN BOREKOSTNADER

Fra fyringsrom til vaskerom/hobbyrom. På bildene over kan du selv se hvordan et fyringsrom kan bli forvandlet til et vaske/hobbyrom. Fyringsrom regnes som S-rom (Norges Takstmanns forening), men et vaskerom regnes som P-rom. Dermed kan også veriden på din bolig øke ved å bytte ut den gamle oljefyren.
Bytte ut oljefyren?

  • Økt P-ROM areal og boligverdi
  • Mer energivennlig bolig
  • Lavere fyringskostnad